fbpx
 • Wszystkie filmy: Długość odcinka

  • Zadanie 1.

   Oblicz długość odcinka:

   a) AB, jeśli A=(-3,-1),  B=(-5,-1) 

   b) CD jeśli  C=\left (3+\sqrt{3},\sqrt{7} \right ), D=\left ( \sqrt{3},-4+\sqrt{7} \right )

  • Zadanie 2.

   Sprawdź, czy trójkąt ABC jest równoramienny jeśli A=(1,3) B=(6,4) C=(4,-1)

  • Zadanie 3.

   Sprawdź, czy trójkąt ABC jest prostokątny jeśli A=(3,0) B=(-6,8) C=(-2,-2)

  • Zadanie 4.

   Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB jeżeli A=(-2,6) B=(10,0) 

  • Zadanie 5.

   Dany jest punkt P=(2,7). Wyznacz taki punkt S na osi OX,  aby jego odległość od punktu P wyniosła \sqrt{74}

  • Zadanie 6.

   Na prostej o równaniu y=2x wyznacz punkt, który jest jednakowo odległy od punktów A=(3,1), B=(7,3)