fbpx
 • Wszystkie filmy: Proste równoległe

  • Zadanie 1.

   Wyznacz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y=2x-3 i przechodzącej przez punkt A=\left (-3,4\right )

  • Zadanie 2.

   Wyznacz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 3x + 4y – 7 = 0 i przechodzącej przez punkt A=(2,4)

  • Zadanie 3.

   Wyznacz równanie prostej zawierającej bok CD równoległoboku ABCD wiedząc, że A=(-2,-3) B=(3,1) C=(1,4)

  • Zadanie 4.

   Dla jakiej wartości parametru m proste o danych równaniach są równoległe 
   a) y = -3x – 4  i y = ( m2 – 4 )x -7
   b) ( m – 2 )x -3y +4 = 0 i y = 3x -6

  • Zadanie 5.

   Sprawdź czy czworokąt o wierzchołkach A=(-5,-3) B=(4,-1) C=(7,4) D=(-2,2) jest równoległobokiem.