fbpx

Zadanie 4.

 • Wszystkie filmy: Jednomiany

  • Zadanie 1.

   Które z podanych wyrażeń są jednomianami
   a) x+2y   b)  2x^{2}   c)  \frac{x\cdot y}{3}   d)  \frac{4}{5}

  • Zadanie 2.

   Oblicz wartość liczbową jednomianu:

   a) \frac{1}{5}x^{2}y  dla x=\sqrt{5},y=125 

   b) -3a^{3}b^{2}c dla a=\sqrt[3]{8},b=-1,c=\frac{1}{9}

  • Zadanie 3.

   Wykonaj redukcję wyrazów podobnych
   a) 13ab-2a-3ab+3a  
   b) 4x^{3}y-3y^{2}+2yx^{3}+4y^{2}

  • Zadanie 4.

   Wykonaj redukcję wyrazów podobnych w wyrażeniu 4a^{2}-3a-5a^{2}+7a-1, następnie oblicz wartość wyrażenia dla a=-2^{2}

  • Zadanie 5.

   Pani Zofia ma x lat, a jej mąż jest o 8 lat od niej starszy. Ich córka ma połowę lat mamy, a jej brat jest od niej starszy o 5 lat
    a) Opisz wyrażeniem algebraicznym wiek każdego członka rodziny
    b) Napisz w najprostszej postaci sumę lat wszystkich członków rodziny

  • Zadanie 6.

   Cyfrą dziesiątek pewnej liczby trzycyfrowej jest  jej cyfra jedności jest dwa razy większa od cyfry dziesiątek, cyfra setek jest o 1 mniejsza od cyfry jedności. Zapisz liczbę trzycyfrową w postaci wyrażenia algebraicznego.