fbpx
 • Wszystkie filmy: Symetria osiowa i symetria środkowa

  • Zadanie 1.

   Wyznacz współrzędne obrazu punktu A=(-2,3) w symetrii względem:
   a) osi OX
   b) osi OY
   c) punktu (0,0)
   d) punktu (-3,5)

  • Zadanie 2.

   Wyznacz równanie obrazu okręgu o równaniu (x-3)^{2}+(y+4)^{2}=25 w symetrii względem osi
   a) OX
   b) osi OY
   c) punktu (0,0)

  • Zadanie 3.

   Wyznacz równanie prostej będącej obrazem prostej o równaniu y=-2x+1 w symetrii względem
   a) osi OX
   b) osi OY
   c) punktu A=(0,0)

  • Zadanie 4.

   Wyznacz równanie prostej będącej obrazem prostej o równaniu y=-2x+1 w symetrii względem punktu A=(-1,-3)

  • Zadanie 5.

   Wyznacz a i b wiedząc, że punkt A’=(-a+2,4) jest obrazem punktu A=(-5,b+3) w symetrii względem a) osi OX  b) osi OY