fbpx
 • Wszystkie filmy: Równanie okręgu

  • Zadanie 1.

   Wyznacz równanie okręgu:

   a) o środku w punkcie S=(-1,3) i promieniu 3

   b) o środku S=(2,-3), wiedząc, że przechodzi on przez punkt A=(-4,5)

  • Zadanie 2.

   Wyznacz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek AB gdzie A=(1,2) B=(7,2)

  • Zadanie 3.

   Dla jakich wartości parametru k punkt P=(-6,-1) należy do okręgu o środku w punkcie S=(k,-1) i promieniu 4?

  • Zadanie 4.

   Wyznacz promień i współrzędne środka okręgu o równaniu
   a) x^{2}+y^{2}+2x+10y-10=0 
   b) x^{2}+y^{2}-4x=0

  • Zadanie 5.

   Sprawdź czy podane równanie jest równaniem okręgu
   a) x^{2}+y^{2}+6x-4y+13=0 
   b) x^{2}+y^{2}-x-3y+3=0

  • Zadanie 6.

   Wyznacz równanie okręgu o promieniu r=3\sqrt{5} przechodzącego przez punkty A=(2,1) B(2,-5)

  • Zadanie 7.

   Prosta l:y=\frac{1}{2}x+4 jest styczną do okręgu, którego środkiem jest punkt A=(-3,0). Wyznacz długość promienia i zapisz równanie tego okręgu.

  • Zadanie 8.

   Ile punktów wspólnych z okręgiem o równaniu (x-3)^{2}+(y+2)^{2}=4 ma prosta o równaniu y=-\frac{1}{2}x+3