fbpx
 • Wszystkie filmy: Związki między funkcjami trygonometrycznymi

  • Zadanie 1.

   Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego \alpha jeśli  sin\alpha=\frac{4}{5}

  • Zadanie 2.

   Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego α, jeśli  cos\alpha =\frac{12}{13}

  • Zadanie 3.

   Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego α, jeśli  tg\alpha =3

  • Zadanie 4.

   Oblicz bez użycia tablic
   a) sin2620 + sin2280
   b) tg440.tg450.tg460
   c) ( sin350 + cos350 )( sin350 – cos350 ) + 2sin2550

  • Zadanie 5.

   Sprawdź tożsamość
   a) (sin\alpha +cos\alpha )^{2}+(sin\alpha -cos\alpha )^{2}=2  

   b) \frac{1}{cos\alpha }-cos\alpha =sin\alpha \cdot tg\alpha 

   c)  \frac{sin\alpha }{1+cos\alpha }+\frac{1+cos\alpha }{sin\alpha }=\frac{2}{sin\alpha }  

   Założenie : α – kąt ostry

  • Zadanie 6.

   Dla danego  kąta ostrego \alpha prawdziwa jest równość 

   tg\alpha +\frac{1}{tg\alpha }=\frac{5}{cos\alpha }

   Oblicz wartość sin\alpha ,cos\alpha ,tg\alpha.

  • Zadanie 7.

   Dany jest kąt ostry \alpha taki, że tg\alpha =2. Oblicz wartość wyrażenia W=\frac{10sin\alpha }{(1-5cos\alpha )^{2}}

  • Zadanie 8.

   Dla pewnego kąta ostrego α prawdziwa jest równość
   sin\alpha +cos\alpha =\sqrt{2}. Oblicz wartość sin\alpha\cdot cos\alpha

  • Zadanie 9.

   Wiedząc, że tg\alpha =5 , oblicz   \frac{sin\alpha +cos\alpha }{sin\alpha -cos\alpha }