fbpx
 • Wszystkie filmy: Długość okręgu i pole koła

  • Zadanie 1.

   a) Oblicz długość łuku okręgu o promieniu 9 wyznaczonego przez kąt 1200

   b) Jaką miarę ma kąt AOB, jeśli punkty A, B leżące na okręgu o środku O i promieniu 8, wyznaczają łuk długości 2\pi

  • Zadanie 2.

   Punkty A i B leżą na okręgu o średnicy 10 cm, \left | AB \right | = 5 cm. Ile jest równa długość łuku AB

  • Zadanie 3.

   a) Oblicz pole koła wpisanego w kwadrat o obwodzie równym 32
   b) Oblicz pole koła opisanego na kwadracie o boku 6

  • Zadanie 4.

   a) Oblicz pole wycinka koła o promieniu 9 wyznaczonego przez kąt 400
   b) Pole wycinka koła o promieniu 6 wyznaczonego przez kąt jest równe 2\pi. Oblicz miarę kąta \alpha

  • Zadanie 5.

   Punkty A, B należące do okręgu o środku O i promieniu 4 wyznaczają kąt AOB o mierze 600. Oblicz pole odcinka koła wyznaczonego przez ten kąt.

  • Zadanie 6.

   Punkty A, B należące do okręgu o środku O i promieniu 12 wyznaczają kąt AOB o mierze 900. Oblicz pole odcinka koła wyznaczonego przez ten kąt.

  • Zadanie 7.

   W kole o promieniu 4 poprowadzono cięciwę o długości 4\sqrt{2}. Oblicz pola figur, na które podzieliła ona koło.