fbpx
 • Wszystkie filmy: Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych

  • Zadanie 1.

   Rozwiąż trójkąt prostokątny, mając dane długości  jego przyprostokątnych 4 cm i 10 cm.

  • Zadanie 2.

   Rozwiąż trójkąt prostokątny, jeśli przeciwprostokątna ma długość 15 cm, a jeden z kątów ma miarę 370 .

  • Zadanie 3.

   Przekątne rombu mają długości 12 cm i 20 cm .Oblicz kąty i jego obwód .

  • Zadanie 4.

   Trapez równoramienny ma podstawy długości 2 cm i 10 cm, a jego przekątna ma długość  8 cm. Oblicz miary katów tego trapezu .

  • Zadanie 5.

   W równoległoboku o bokach długości  10 cm i 30 cm krótsza przekątna tworzy z jednym bokiem kąt 900. Oblicz miary kątów równoległoboku.