• Wszystkie filmy: Równania wyższych stopni

  • Zadanie 1.

   Rozwiąż równania:
   a) 7x^{3}-56=0
   b) 2x^{3}+54=0
   c) x^{3}-9x=0
   d) 9x^{3}+x=0

  • Zadanie 2.

   Rozwiąż równania
   a) (4x+1)(6x-9)(2x-8)=0 
   b) (x^{2}+2x)(x-1)=0 
   c) x^{3}-6x^{2}+9x=0

  • Zadanie 3.

   Rozwiąż równania
   a) x^{3}-3x^{2}-10x=0  
   b)x^{4}-6x^{3}+5x^{2}=0  
   c) (4x^{2}-1)(x^{2}-16)=0

  • Zadanie 4.

   Rozwiąż równania
   a) x^{3}-x^{2}-x+1=0  
   b)x^{3}+2x^{2}-4x-8=0 
   c) x^{3}-13x+12=0

  • Zadanie 5.

   Oblicz \sqrt{p}, gdzie p jest sumą pierwiastków równania x(x-1)(16x-9)=0

  • Zadanie 6.

   Ile wspólnych pierwiastków mają równania x^{2}+x-12=0\, \, i\, \, (x+4)(x^{2}+8x)=0 

  • Zadanie 7.

   Podaj wzór i dziedzinę funkcji opisującej objętość prostopadłościanu o bokach długości x+4, x, x-1. Dla jakiej wartości x objętość prostopadłościanu wynosi 12?