fbpx

Zadanie 9.

 • Wszystkie filmy: Trójkąty prostokątne

  • Zadanie 1.

   Oblicz x ( rysunek w filmie )

  • Zadanie 2.

   Oblicz x ( rysunek w filmie )

  • Zadanie 3.

   Sprawdź czy trójkąt o bokach długości
   a) \frac{9}{10},\frac{6}{5},\frac{3}{2}  b) 5,9,11 jest prostokątny ?

  • Zadanie 4.

   Udowodnij, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, że:
   a) przekątna kwadratu o boku długości a  ma długość a\sqrt{2} 
   b) wysokość h w trójkącie równobocznym ABC o boku długości a, wynosi h=\frac{a\sqrt{3}}{2}.

  • Zadanie 5.

   Oblicz x i y korzystając z rysunku w filmie

  • Zadanie 6.

   Oblicz x i y korzystając z rysunku w filmie

  • Zadanie 7.

   Oblicz pole równoramiennego trójkąta prostokątnego, jeżeli jego obwód jest równy 6\left ( 1+\sqrt{2} \right )

  • Zadanie 8.

   Jeden z kątów trójkąta równoramiennego ma miarę 120^{0}. Oblicz obwód tego trójkąta, jeśli jego najdłuższy bok ma długość 15 cm.

  • Zadanie 9.

   Oblicz pole trójkąta prostokątnego, w którym jeden z kątów ostrych jest dwukrotnie większy od drugiego kąta, a suma długości przeciwprostokątnej i dłuższej przyprostokątnej jest równa 2\sqrt{6}+6\sqrt{2}

  • Zadanie 10.

   Oblicz pole trójkąta prostokątnego ABD ( rysunek w filmie ), jeśli pole trójkąta BCD jest równe 3\sqrt{3}  .