fbpx
 • Wszystkie filmy: Rozwiązywanie nierówności

  • Zadanie 1.

   Rozwiąż nierówności a) 3\left ( 2x-4 \right )< 4x+8    b) 4-2\left ( x-1 \right )< 3x+1 . Rozwiązanie zapisz przedziałem.

  • Zadanie 2.

   Rozwiąż nierówności a) \frac{2-3x}{3}\geq x-1  b) 1-\frac{3x+2}{5}\leq \frac{2-x}{3} . Rozwiązanie zapisz przedziałem.

  • Zadanie 3.

   Rozwiąż nierówności a) 3\left ( x-2 \right )< \frac{1}{3}\left ( 9x-12 \right )  b) \frac{2-3x}{3}\geq -x+1

  • Zadanie 4.

   Rozwiąż nierówność  \frac{2}{3}x-\frac{5x-2}{4}\leq -x+\frac{11}{6}. Wyznacz wszystkie liczby naturalne spełniające tę nierówność.

  • Zadanie 5.

   Rozwiąż nierówność podwójną  3\left ( -2-x \right )+1< -2x\leq -5x+1

  • Zadanie 6.

   Rozwiąż nierówność podwójną  \frac{2-x}{5}\leq 3-x< 2x-9

  • Zadanie 7.

   Rozwiąż nierówności a) x+\sqrt{3}x< 2+2\sqrt{3}    b) x-\sqrt{5}\geq \sqrt{5}x-1

  • Zadanie 8.

   Rozwiąż nierówności a) 2x+3> \pi x   b) \sqrt{2}x-3\pi x\leq 3\pi ^{2}-\pi \sqrt{2}

  • Zadanie 9.

   Liczby x+1,2x+2,2x-2  są długościami boków trójkąta. Wyznacz do jakiego przedziału należy liczba x?

  • Zadanie 10.

   Wyznacz cztery kolejne liczby naturalne niepodzielne przez 5, jeżeli suma tych liczb jest większa od 110 i nie większa od 150.