fbpx

Zestaw 1.

Rozwiąż zadania samodzielnie, następnie pobierz rozwiązania i sprawdź odpowiedzi

 

1. Długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym
o przyprostokątnych długości 2\sqrt{2}  i  \sqrt{3}  wynosi:

a) \sqrt{5}      b) \sqrt{11}     c) \sqrt{7}        d) 4

2. W trójkącie równoramiennym ABC miara kąta przy
podstawie AB jest 10 razy mniejsza od miary kąta przy
wierzchołku C

a) suma miar kątów przy podstawie AB trójkąta jest
5 razy mniejsza od miary kąta przy wierzchołku C

PRAWDA/FAŁSZ

b) trójkąt jest ostrokątny

PRAWDA/FAŁSZ

3. Przekątna kwadratu ma długość 10. Pole tego kwadratu to:

a) 75       b) 20\sqrt{2}        c) 50        d) 100

4. W trójkącie prostokątnym ABC z kątem prostym przy
wierzchołku B, miara kąta przy wierzchołku A wynosi 30^{\circ}.
Wiemy, że długość przyprostokątnej AB wynosi 3

a) długość przeciwprostokątnej AC wynosi 6

PRAWDA/FAŁSZ

b) obwód tego trójkąta wynosi 3\left ( 1+\sqrt{3} \right )

PRAWDA/FAŁSZ

5. W trójkącie równoramiennym ABC, o ramionach AC i BC,
kąt przy wierzchołku C ma miarę 120^{\circ}. Wiemy, że długość
podstawy AB wynosi 2\sqrt{3}

a) obwód trójkąta wynosi 4+2\sqrt{3}

PRAWDA/FAŁSZ

b) pole trójkąta wynosi \frac{\sqrt{3}}{2}

PRAWDA/FAŁSZ

 

  • Wszystkie filmy: Sprawdź czy umiesz