fbpx

Zestaw 1.

Rozwiąż zadania samodzielnie, następnie pobierz rozwiązania i sprawdź odpowiedzi

 

1. Długość przekątnej sześcianu jest równa 12. Pole tego
sześcianu wynosi:

a) 192\sqrt{3}      b) 288     c) 288\sqrt{3}        d) 192

2. Podstawą graniastosłupa jest trapez równoramienny o
kącie ostrym 30^{\circ}. Długości podstaw trapezu to 10 i  16.
Wysokość graniastosłupa wynosi 12.

a) objętość tego graniastosłupa wynosi 160\sqrt{3}

PRAWDA/FAŁSZ

b) pole powierzchni bocznej wynosi 24\left (13+2\sqrt{3} \right )

PRAWDA/FAŁSZ

3. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym, przekątna
ściany bocznej jest równa 8. Pole podstawy wynosi
4\sqrt{3} .

a) objętość tego graniastosłupa wynosi 48

PRAWDA/FAŁSZ

b) pole powierzchni całkowitej wynosi 56\sqrt{3}

PRAWDA/FAŁSZ

4. W ostrosłupie prawidłowym jest 11  ścian. Ile wszystkich
krawędzi ma ten ostrosłup?

a) 18     b) 24     c) 20     d) 22

5. Kąt ostry przy wierzchołku ściany bocznej ostrosłupa
prawidłowego czworokątnego ma miarę 60^{\circ}. Długość
krawędzi podstawy ostrosłupa wynosi 4 cm

a) wysokość ostrosłupa ma długość 2\sqrt{2} cm

PRAWDA/FAŁSZ

b) objętość ostrosłupa wynosi 32\sqrt{2} cm^{3}

PRAWDA/FAŁSZ

c) pole powierzchni całkowitej ostrosłupa
jest równe 16\left ( \sqrt{3}+1 \right ) cm^{2}

 

  • Wszystkie filmy: Sprawdź czy umiesz