fbpx

Zestaw 1.

Rozwiąż zadania samodzielnie, następnie pobierz rozwiązania i sprawdź odpowiedzi

 

1. Wartość wyrażenia algebraicznego  x^{2}-3x+1  dla x=-\frac{1}{2}  to:

a) \frac{9}{4}          b) -\frac{1}{4}        c) \frac{11}{4}        d) 2

2. Pan Marek ma x lat, jego żona Marta jest od niego młodsza o 5 lat, a jego
siostra jest starsza  od Marty o  3 lata

a) Pan Marek i jego żona mają razem  2x+5  lat

PRAWDA/FAŁSZ

b) Pan Marek, jego żona i jego siostra mają razem  3x-7 lat

PRAWDA/FAŁSZ

3. Wykonując mnożenie  \left ( -3 \right )\cdot \left ( -2x-1 \right )\cdot \left ( -2 \right )  otrzymujemy:

a) -12x-6                      b) 12x+6

4. Wyrażenie postaci  12xy^{2}-48x^{2}y

a) można zapisać jako  12xy\left ( y-4x \right )

PRAWDA/FAŁSZ

b) jest wynikiem działania  -6xy\cdot \left ( 8x-2y \right )

PRAWDA/FAŁSZ

5. Mnożąc wyrażenia algebraiczne  \left ( -x^{2}+2 \right )\cdot \left ( x-3 \right ) otrzymamy:

a) -x^{3}-3x^{2}+2x-6        b)  -x^{3}+3x^{2}+2x-6

 

  • Wszystkie filmy: Sprawdź czy umiesz