fbpx
 • Wszystkie filmy: Odległość w układzie współrzędnych

  • Zadanie 1.

   Oblicz odległość między punktami A\, \, i\, \, B  jeśli:
   a) A=\left ( -1,3 \right ),B=\left ( -4,-1 \right )  
   b) A=\left ( -4,-3 \right ),B=\left ( 2,-3 \right ) 

  • Zadanie 2.

   Oblicz odległość między punktami A\, \, i\, \, B jeśli:
   a) A=\left ( -\sqrt{2},3 \right ),B=\left ( -4\sqrt{2},1 \right )  
   b)  A=\left ( \frac{2}{3},-3 \right ),B=\left ( -\frac{4}{3},-3 \right )

  • Zadanie 3.

   Oblicz obwód trójkąta ABC, w którym A=\left ( -2,-3 \right ),B=\left ( 2,-1 \right ),C=\left ( 1,4 \right )   

  • Zadanie 4.

   Wykaż, że czworokąt ABCD o wierzchołkach A=\left ( 0,-8 \right ),B=\left ( 1,-1 \right ),C=\left (-4,4 \right ),D=\left ( -5,-3 \right )    jest rombem.

  • Zadanie 5.

   Uzasadnij, że trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym, jeżeli A=\left ( 2,7 \right ),B=\left ( -1,4 \right ),C=\left ( 3,0 \right )   

  • Zadanie 6.

   Oblicz pole trójkąta  przedstawionego na rysunku w filmie.

  • Zadanie 7.

   Oblicz pole trójkąta  przedstawionego na rysunku w filmie. 

  • Zadanie 8.

   Odcinek AB jest średnicą pewnego okręgu. Wyznacz długość promienia tego okręgu, jeśli A=\left ( 2,-3 \right ),B=\left ( 3,5 \right )  

  • Zadanie 9.

   Oblicz pole trójkąta równobocznego, którego długość boku jest równa długości przekątnej kwadratu ABCD w którym, A=\left ( 5,-2 \right ),B=\left ( 1,2 \right )