fbpx
 • Wszystkie filmy: Trójkąty prostokątne

  • Zadanie 1.

   W trójkącie prostokątnym o kącie ostrym  przeciwprostokątna ma długość 8 cm. Oblicz długości przyprostokątnych tego trójkąta.

  • Zadanie 2.

   W trójkącie prostokątnym o kącie ostrym  przeciwprostokątna ma długość 4 cm. Oblicz długości przyprostokątnych tego trójkąta.

  • Zadanie 3.

   W trójkącie prostokątnym o kącie ostrym  dłuższa przyprostokątna ma długość 10 . Oblicz długość drugiej przyprostokątnej i długość przeciwprostokątnej tego trójkąta.

  • Zadanie 4.

   W trójkącie prostokątnym o kącie ostrym  krótsza przyprostokątna ma długość 6 . Oblicz długość drugiej przyprostokątnej i długość przeciwprostokątnej tego trójkąta.

  • Zadanie 5.

   Oblicz obwód trójkąta prostokątnego ABC ( rysunek w filmie )

  • Zadanie 6.

   Oblicz obwód równoramiennego trójkąta prostokątnego ABC ( rysunek w filmie )

  • Zadanie 7.

   Oblicz x i y korzystając z rysunku w filmie.

  • Zadanie 8.

   Oblicz x i y korzystając z rysunku w filmie.

  • Zadanie 9.

   Jeden z kątów trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|,  ma miarę . Oblicz obwód tego trójkąta, jeśli jego najdłuższy bok ma długość 15 cm.

  • Zadanie 10.

   Oblicz długość krótszej przyprostokątnej trójkąta prostokątnego, w którym jeden z kątów ostrych jest dwukrotnie większy od drugiego kąta, a suma długości przeciwprostokątnej i dłuższej przyprostokątnej jest równa 2\sqrt{6}+4\sqrt{2}.

  • Zadanie 11.

   Oblicz obwód trójkąta prostokątnego ADB ( rysunek w filmie ), jeśli |BC|=6.