fbpx
 • Wszystkie filmy: Kwadrat

  • Zadanie 1.

   Oblicz długość boku kwadratu, którego:
   a) pole jest równe 169
   b) obwód jest równy 24

  • Zadanie 2.

   Oblicz długość boku kwadratu, którego przekątna ma długość 6, następnie oblicz pole i obwód tego kwadratu.

  • Zadanie 3.

   Udowodnij, ze jeżeli przekątna kwadratu ma długość d, to jego pole można wyrazić wzorem P=\frac{1}{2}d^{2}.

  • Zadanie 4.

   Oblicz pole kwadratu ABCD, jeżeli długości boków kwadratu ACKM są równe 4 ( rysunek w filmie )

  • Zadanie 5.

   Oblicz pole czworokąta AKCL, wiedząc, że czworokąt ABCD jest kwadratem o boku długości 2 i \left | CK \right |=\left | CL \right |=\frac{4}{3} ( rysunek w filmie )