fbpx
 • Wszystkie filmy: Siatki graniastosłupów

  • Zadanie 1.

   W filmie przedstawiono siatkę graniastosłupa prostego. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa. Sporządź rysunek tego graniastosłupa.

  • Zadanie 2.

   Narysuj siatkę prostopadłościanu o wymiarach 1cm x 2 cm x 3 cm. Następnie oblicz pole tego prostopadłościanu.

  • Zadanie 3.

   Oblicz objętość graniastosłupa prostego, którego siatkę przedstawiono na rysunku w filmie.

  • Zadanie 4.

   Oblicz objętość graniastosłupa prostego, którego siatkę przedstawiono na rysunku w filmie.