fbpx
 • Wszystkie filmy: Przekształcanie wykresu funkcji

  • Zadanie 1.

   Dany jest wykres funkcji y=f(x) ( wykres w filmie ) .
   Sporządź wykresy funkcji:
   a) g(x)=f(x-2)
   b)  g(x)=f(x)-2

  • Zadanie 2.

   Dany jest wykres funkcji y=f(x) ( wykres w filmie ).
   Sporządź wykresy funkcji:

   a) g(x)=f\left ( x+2 \right )-3 
   b) h(x)=f\left ( x-2 \right )+3

  • Zadanie 3.

   Dany jest wykres funkcji y=f(x) ( wykres w filmie ).
   Sporządź wykresy funkcji:
   a) g(x)=-f(x) 
   b) h(x)=f(-x) 

  • Zadanie 4.

   Dany jest wykres funkcji y=f(x) (wykres w filmie ).
   Sporządź wykres funkcji  g(x)=-f(-x) .
   Odczytaj z wykresu dziedzinę funkcji g.

  • Zadanie 5.

   Dany jest wykres funkcji y=f(x) ( wykres w filmie .
   Sporządź wykres funkcji g(x)=\left | f(x) \right | 
   Odczytaj z wykresu zbiór wartości funkcji g.

  • Zadanie 6.

   Dany jest wykres funkcji y=f(x).
   Sporządź wykres funkcji g(x)=-f(x-3)+2 .
   Odczytaj z wykresu przedziały monotoniczności funkcji g.

  • Zadanie 7.

   Funkcja fopisana jest wzorem f(x)=2x^{2}-3 .
   Wyznacz wzór funkcji:
   a) g(x)=f(x-3)+2  
   b) h(x)=f(-x)+3
   c) z(x)=-f(x+1)-2

  • Zadanie 8.

   Funkcjafopisana jest wzorem f(x)=2x^{2}-3x . Wyznacz wzór funkcji g, której wykres powstaje poprzez przesunięcie wykresu funkcjifo 3 jednostki w lewo i cztery jednostki do dołu, a następnie symetrycznie odbity względem osi OX.