fbpx
 • Wszystkie filmy: Postać iloczynowa funkcji kwadratowej

  • Zadanie 1.

   Przedstaw trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej:

   a) y=2x^{2}-3x-2  

   b) y=4x^{2}-4x+1  

   c) y=2x^{2}-3x+2  

   d) y=2x^{2}-3x  

   e) y=2x^{2}-2

  • Zadanie 2.

   Podaj pierwiastki trójmianu kwadratowego
   a) y=(x-2)\left ( x+3 \right )    
   b) y=2(3x-2)(x-3)   
   c) y=-4(3x+2)(5-3x)

  • Zadanie 3.

   Oblicz współczynniki b i c trójmianu kwadratowego y=x^{2}+bx+c , którego pierwiastkami są liczby 3 i 5

  • Zadanie 4.

   Wyznacz równanie osi symetrii oraz współrzędne wierzchołka paraboli o równaniu  y=2(x-3)(x+5)

  • Zadanie 5.

   Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, wiedząc, że miejscami zerowymi tej funkcji są liczby x1=2, x2=-3, a zbiorem wartości tej funkcji jest Y=\left \langle 4,\infty\right\)