fbpx
 • Wszystkie filmy: Twierdzenie Pitagorasa

  • Zadanie 1.

   W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długości 3 cm i 5 cm. Jaką długość ma przeciwprostokątna?

  • Zadanie 2.

   W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 4 cm, a przeciwprostokątna ma długość  \sqrt{21} cm. Oblicz długość drugiej przyprostokątnej.

  • Zadanie 3.

   Oblicz długość odcinka AB ( rysunek w zadaniu )

  • Zadanie 4.

   Oblicz długość wysokości w trójkącie równoramiennym, którego podstawa ma długość 6 cm, a ramię ma długość 9 cm.

  • Zadanie 5.

   W trójkącie prostokątnym długość jednej z przyprostokątnych to 8 cm, a długość drugiej przyprostokątnej jest o 2 cm krótsza od długości przeciwprostokątnej. Oblicz jaka jest długość przeciwprostokątnej w tym trójkącie?

  • Zadanie 6.

   W trójkącie prostokątnym długość jednej z przyprostokątnych to 3 cm, a długość przeciwprostokątnej jest o 2 cm dłuższa od długości drugiej przyprostokątnej. Oblicz odwód trójkąta.

  • Zadanie 7.

   Drabinę długości 4 m oparto o pionową ścianę. Odległość dolnej części drabiny od ściany to 1,5 m. Oblicz na jakiej wysokości oparto drabinę.

  • Zadanie 8.

   Samolot leci 12 km na południe, potem 16 km na wschód, po czym ląduje na lotnisku. Oblicz odległość lotniska od startu samolotu.

  • Zadanie 9.

   Oblicz x ( rysunek w filmie )

  • Zadanie 10.

   Oblicz x ( rysunek w filmie )

  • Zadanie 11.

   Sprawdź czy trójkąt o bokach długości:

   a) \frac{9}{10},\frac{6}{5},\frac{3}{2} ,   

   b) 5,9,11

   jest prostokątny ?

  • Zadanie 12.

   Udowodnij, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, że przekątna kwadratu o boku długości   ma długość  a\sqrt{2}

  • Zadanie 13.

   Udowodnij, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, że wysokość h w trójkącie równobocznym ABC o boku długości , wynosi  \frac{a\sqrt{3}}{2}.