fbpx
 • Wszystkie filmy: Wielokąty foremne

  • Zadanie 1.

   Oblicz miarę kąta wewnętrznego a) pięciokąta foremnego b) sześciokąta foremnego

  • Zadanie 2.

   Uzasadnij, że w sześciokącie foremnym o boku długości  a  długość
   a) dłuższej przekątnej jest równa 2a 
   b) krótszej przekątnej jest równa a\sqrt{3}

  • Zadanie 3.

   Uzasadnij, że w sześciokącie foremnym o boku długości  pole wyraża się wzorem P=\frac{3a^{2}\sqrt{3}}{2} . Oblicz pole sześciokąta foremnego o obwodzie 12\sqrt{3} .

  • Zadanie 4.

   Pole sześciokąta foremnego wynosi 8\sqrt{3} . Oblicz długość krótszej przekątnej tego sześciokąta.

  • Zadanie 5.

   Oblicz pole sześciokąta foremnego, jeżeli długość krótszej przekątnej tego sześciokąta wynosi 6 cm.

  • Zadanie 6.

   Oblicz długości przekątnych sześciokąta foremnego o polu 216\sqrt{3} cm2.

  • Zadanie 7.

   Kąt wewnętrzny pewnego wielokąta foremnego ma miarę 1500. Jaki to wielokąt foremny?

  • Zadanie 8.

   W pięciokącie foremnym ABCDE poprowadzono z wierzchołka B przekątne BD i BE. Przekątne te podzieliły pięciokąt na trzy trójkąty. Oblicz miary kątów tych trójkątów.

  • Zadanie 9.

   W pewnym kwadracie ABCD odcięto naroża. Otrzymano w ten sposób ośmiokąt foremny  o boku długości 8 cm. Wykaż, że długość boku kwadratu to 8\left ( \sqrt{2}+1 \right )