fbpx
 • Wszystkie filmy: Pole trójkąta

  • Zadanie 1.

   Oblicz pole trójkąta ABC przedstawionego na rysunku ( rysunek w filmie )

  • Zadanie 2.

   Oblicz długość odcinka
   a) CP jeżeli P_{\bigtriangleup }=60 
   b) AC jeżeli P_{\bigtriangleup }=28
   c) BC jeżeli P_{\bigtriangleup }=12

  • Zadanie 3.

   Oblicz długość odcinka AD ( rysunek w filmie )

  • Zadanie 4.

   Oblicz długość odcinka CD ( rysunek w filmie )

  • Zadanie 5.

   Oblicz pole równoramiennego trójkąta prostokątnego, jeżeli jego obwód jest równy 6(2+\sqrt{2})

  • Zadanie 6.

   Jeden z kątów trójkąta równoramiennego ma miarę . Oblicz pole tego trójkąta, jeśli jego najdłuższy bok ma długość 16 cm.

  • Zadanie 7.

   Oblicz pole trójkąta prostokątnego, w którym jeden z kątów ostrych jest dwukrotnie większy od drugiego kąta, a suma długości przeciwprostokątnej i dłuższej przyprostokątnej jest równa 4\sqrt{6}+8\sqrt{2} .

  • Zadanie 8.

   Oblicz pole trójkąta prostokątnego ADB ( rysunek w filmie ), jeśli pole trójkąta BDC jest równe 3\sqrt{3} .

  • Zadanie 9.

   Udowodnij wzór na pole trójkąta równobocznego o boku długości a, P_{\bigtriangleup}=\frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}  . Wyznacz obwód  trójkąta równobocznego, jeżeli jego pole wynosi 4\sqrt{3}.

  • Zadanie 10.

   W trójkącie równoramiennym o polu 12\sqrt{3} cm^{2} stosunek długości wysokości opuszczonej na podstawę do długości tej podstawy jest równy \frac{\sqrt{3}}{6}. Oblicz długość podstawy i wysokości tego trójkąta.

  • Zadanie 11.

   Udowodnij, że pole trójkąta równoramiennego ABC, o kącie przy podstawie 30^{0} jest równe polu trójkąta równobocznego, którego długość boku jest równa długości ramienia trójkąta ABC